ORGAN WYKONAWCZY

Jan Krzywicki - Przewodniczący Zarządu Związku

Grzegorz Brochocki - Wiceprzewodniczący Zarządu Związku

Józef Piątek - Wiceprzewodniczący Zarządu Związku

Bartłomiej Królikowski - Członek Zarządu Związku

Alina Bożena Werstak - Członek Zarządu Związku

 

ORGAN UCHWAŁODAWCZY

Danuta Maria Ankutowicz - Przewodniczący Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry

Marzena Grzywińska - Wiceprzewodniczący Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry

 

KOMISJA REWIZYJNA

Arkadiusz Augustyniak

Adam Zarzycki

Jan Adamski