PORZĄDEK OBRAD
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN DOLNEJ ODRY
z dnia 27 listopad 2018 roku

  1. Otwarcie obrad, przywitanie uczestników.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
  3. Wybór Członków komisji skrutacyjnej.
  4. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry – głosowanie tajne – uchwała Nr …../2018 Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry z dnia 27 listopada 2018 r., w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry.
  5. Wybór dwóch Wiceprzewodniczących Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry – głosowanie tajne – Uchwała nr …../2018 Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie wyboru dwóch Wiceprzewodniczących Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry.
  6. Wybór Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin Dolnej Odry – głosowanie tajne – uchwała Nr …../2018 Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry z dnia 27 listopada 2018 r., w sprawie wyboru Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin Dolnej Odry.
  7. Wybór dwóch Wiceprzewodniczących Zarządu Związku Gmin Dolnej Odry oraz dwóch Członków Zarządu Związku Gmin Dolnej Odry – głosowanie tajne – uchwała Nr …../2018 Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry z dnia 27 listopada 2018 r., w sprawie wyboru dwóch Wiceprzewodniczących Zarządu Związku Gmin Dolnej Odry  i dwóch Członków Zarządu Związku Gmin Dolnej Odry.
  8. Wybór trzech Członków Komisji Rewizyjnej Związku Gmin Dolnej Odry – głosowanie nad uchwałą Nr …../2018 Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry z dnia 27 listopada 2018 r., w sprawie powołania członków Komisji Rewizyjnej Związku Gmin Dolnej Odry.
  9. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Załączniki:
PlikOpisRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Uchwała w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej-projekt.docx)Uchwała w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej-projektUchwała w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej-projekt14 kB20-11-201820-11-2018
Pobierz plik (uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Zarządu-projekt.docx)uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Zarządu-projektuchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Zarządu-projekt14 kB20-11-201820-11-2018
Pobierz plik (uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia-projekt.docx)uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia-projektuchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia-projekt15 kB20-11-201820-11-2018
Pobierz plik (uchwała w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących i członków Zarządu-projekt.docx)uchwała w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących i członków Zarządu-projektuchwała w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących i członków Zarządu-projekt14 kB20-11-201820-11-2018
Pobierz plik (uchwała w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Zgromadzenia-projekt.docx)uchwała w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Zgromadzenia-projektuchwała w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Zgromadzenia-projekt14 kB20-11-201820-11-2018